Gå til hovedindhold

Kommunal- og regionsrådsvalg 2021

Tirsdag den 16. november mellem kl. 8.00 og kl. 20.00 skal der vælges 21 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Kandidaterne vælges for valgperioden den 1. januar 2022 – 31. december 2025. Der er i samme ombæring også valg til Regionsrådet. Vi vil her på siden opdatere med relevant indhold i perioden op til valget - bl.a. om mulighed for at brevstemme, valgsteder osv.

Indhold

  Opstilling til valget
  Alle, der har valgret til kommunalbestyrelsen, kan opstille til valget.

  De, der opstiller til valget, skal opføres på en kandidatliste. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

  Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt kandidats fulde navn, personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Kandidatlisten skal have et navn, som er godkendt af kandidaterne med deres underskrift.

  Den særlige formular til kandidatlister kan fås i Økonomi og Stab hos Lene Paulli Madsen, tlf. 4368 7629 eller via mail jura@albertslund.dk

  På kandidatlisten er der vejledning om, hvordan den skal udfyldes.

  Kandidatlister indleveres til HR & Jura, Albertslund Rådhus. Det kan ske i perioden 14. september – 28. september 2021, indtil kl. 12.00.

  Hvem har valgret?
  Man har valgret, når man:
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet i mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

  Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- regionsvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

  For at kunne stemme skal man være optaget på valglisten. Alle, der er tilmeldt folkeregisteret i Albertslund Kommune den 1. november 2021, optages automatisk på valglisten.

  Stem før valgdagen
  Du kan også stemme før valgdagen. Det sker på en særlig stemmeseddel på Albertslund Hovedbibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund. For at stemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. dit sygesikringskort. Man kan brevstemme på et hvilket som helst brevstemmested i landet.
  Du kan brevstemme fra tirsdag den 5. oktober til fredag den 12. november 2021.

  Åbningstider på Albertslund Hovedbibliotek
  Mandag til torsdag, kl. 10.00 – 18.00
  Fredag kl. 10.00 – 17.00
  Lørdag kl. 10.00 – 14.00 (den 23. og 30. oktober og 6. november)
  Fredag den 12. november kl. 9.00 – 16.00

  Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan brevstemme på sygehuset.
  Der stilles en lup til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksen er også udstyret med en sort filtpen, der gør det nemmere at se om man har skrevet de rigtige oplysninger på brevstemmesedlen.

  Afstemning i hjemmet
  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til afstemningsstedet, kan anmode om at stemme i hjemmet.

  Det skal ske på en særlig blanket, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på Albertslund Hovedbibliotek fra den 19. oktober. Blanketten skal returneres til Albertslund Hovedbibliotek senest torsdag den 4. november 2021, kl. 18.00.

  Afstemning på valgdagen med hjælp
  Hvis man kan komme hen til valgstedet, men ikke ind i valglokalet, kan man stemme udenfor med valgstyreres eller tilforordnedes hjælp.

  Hjælpemidler på afstemningsstederne på valgdagen
  På alle afstemningssteder stilles der en lup til rådighed for vælgere med nedsat syn. Stemmeboksene er også udstyret med sorte filtpenne, der gør det nemmere at se om man har sat sit kryds det rigtige sted.

  Særligt handicapvenligt afstemningssted
  Afstemningsstedet på Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted for kørestolsbrugere eller gangbesværede vælgere. Afstemningsstedet er udstyret med rampe ved indgangen og et stemmerum med hæve-/sænkebord.

  Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at vælge på et andet afstemningssted i kommunen, end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten. Ansøgning om ændring af afstemningssted sendes til Borgerservice på rådhuset. Ansøgning kan tidligst indsendes fra tirsdag den 19. oktober 2021 og senest mandag den 8. november 2021, kl. 12.00.

  Transport af svagelige til valgstedet
  Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet tirsdag, den 21. november og ikke har nogen til at køre for sig, kan få gratis hjælp af kommunen til at blive transporteret til og fra valgstedet.
  Transporten skal bestilles senest mandag, den 15. november, inden kl. 14.00. Transport bestilles ved at ringe til Borgerservice på rådhuset, tlf. 4368 6343 eller 4368 6375.

  Albertslund – byen for børnene, det grønne og fælleskabet

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskab i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre

  Læs mere