Gå til hovedindhold

Nytteindsats

Nytteindsats er primært til ledige, der umiddelbart er i stand til at arbejde eller påbegynde uddannelse. Hvis du er i nytteindsats assisterer du ved opgaver hos offentlige arbejdsgivere.

Indhold

  Nytteindsatsen er til jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Nytteindsats udføres hos offentlige arbejdsgivere. Varigheden er op til 13 uger. Formålet med nytteindsatsen er, at du arbejder for din ydelse. Der er ikke tale om egentligt arbejde, men om assistance til opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud.

  Når du er i nytteindsats modtager du som udgangspunkt den samme forsørgelsesydelse, som du modtog før nytteindsatsen. Derudover kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse/godtgørelse.

  28.04.2021 09:55

  Aktivering når du får dagpenge

  Nytteindsats

  Du har mulighed for at blive tilbudt et forløb i nytteindsats hos en offentlig arbejdsgiver, som fx kan være kommunen. Under en nytteindsats indgår du i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke samfundsnyttigt arbejde for din forsørgelsesydelse. 

  Som dagpengemodtager kan du dog kun få nytteindsats som et rådighedsafprøvende tilbud. Det betyder, at tilbuddet gives for at afprøve rådigheden, hvis jobcenteret vurderer, der er tvivl om din aktive medvirken i beskæftigelsesindsatsen. 

  Et tilbud om nytteindsats kan vare op til 13 uger.

  Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad afgørelsen handler om, har kommunen enten fem arbejdsdage eller fire uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering