Musikteatret

Valg

Søndag den 25 maj er der valg til Europaparlamentet. Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen.

Brevstemme
Er du bortrejst eller  på anden måde forhindret i at stemme på dagen, kan du afgive din stemme som brevstemme. Det kan ske på et hvilket som helst folkeregister i hele landet - uanset hvor du bor.

I Albertslund kommune kan du brevstemme på hovedbiblioteket. Det ligger på Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund

Åbningstider:
Mandag - torsdag, 10.00 - 19.00
Fredag, 10.00 - 18.00
Lørdag, 10.00 - 14.00
Søndag, 11.00 - 15.00 - fra april er Biblioteket lukket om søndagen

Sidste frist for at brevstemme er fredag den 23. maj 2014 kl. 12.00

Brevstemme i hjemmet
Hvis du ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan du brevstemme hjemme. Ansøgning om brevstemning kan hentes på Albertslund hovedbiblioteket. Du kan også få en ansøgning via din kontaktperson i Humlehusene samt Albo og hjemmeplejen.

Du kan ansøge om at brevstemme i hjemmet fra mandag den 28.april 2014. Sidste frist for ansøgning om at brevstemme i hjemmet er tirsdag den 13. maj kl. 18.00.

Kontakt Borgerservice for nærmere information om dette, på telefon 43 68 63 19 eller 6368 63 73.

Kørsel
Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet og ikke har nogen til at køre for sig, kan ringe til Borgerservice på telefon 43 68 63 73 eller 43 68 63 10 fra torsdag den 22 maj kl. 10 til fredag den 23. maj kl. 12.00.

Hjælp til handicappede
Der er mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

En ny lov giver mulighed for at vælge et andet afstemningssted end det man automatisk hører til.

I loven står der, at "en vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. § 18, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed"

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen skal indgives senest den 19. maj, kl. 12.

Ansøgning skal indgives forud for hvert valg til Folketinget og kan tidligst indgives, når valget er udskrevet.

Ansøgning kan hentes på Albertslund hovedibliotek.

Yderligere oplysninger om dette kan fås på telefon 4368 6319 eller 6368 6375.

 

 

 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt