Ældre

Fremtidens ældrepolitik
"Livet skal leves - hele livet: Fremtidens ældrepolitik for Albertslund Kommune" handler om netværk og nærdemokrati, sundhedsfremme og aktiviteter, tilgængelighed og sikkerhed, boligen, information rådgivning og vejledning samt omsorg og pleje.

Albertslund Kommune skal årligt udarbejde kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske bistand, § 83 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandarden udtrykker kommunens politisk fastlagte serviceniveau.

Kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser
Kvalitetsstandarderne bygger på sundhedsloven og lov om social service. Standarderne udtrykker udtrykker kommunens politisk fastlagte serviceniveau, og fungerer som vejledende retningslinjer, når der skal udøves lovbundne skøn ved tildeling af ydelserne. I alle sager foretages der en konkret individuel vurdering af hvilken hjælp, borgeren skal tilbydes.

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet
Plejeboliger er for borgere, som ikke kan få deres behov forpleje og omsorg opfyldt i deres nuværende bolig eller i en ældrebolig. Der er tilknyttet fast personale, som hjælper med personlige og praktiske opgaver. Kvalitetsstandarden udtrykker kommunens politisk fastlagte serviceniveau.

Tilsynspolitik
Kommunerne skal udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. Tilsynspolitikken er rammen for kommunens tilsyn med og opfølgning på personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem.

Mestring Af Eget Liv

Mestring Af Eget Liv handler om livskvalitet og gør op med de traditionelle forestillinger om, hvad god pleje og omsorg er

Motion i det fri

Over 60 % af Albertslund Kommune er skov og grønne områder. Sammen med et unikt stisystem giver det ideelle rammer for at cykle, løbe eller gå en tur i det fri. 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt