Forstad på Forkant

– en strategi for Albertslunds udvikling

Læs Forstad på Forkant

Forstad på Forkant er strategien for Albertslunds udvikling frem mod 2015. Den opfylder kravene til tre forskellige publikationer, som kommunen er forpligtiget til at udarbejde: En kommuneplanstrategi, en agenda 21 strategi og en kvalitetskontrakt. Kommuneplanstrategien udpeger retningen for byens udvikling og lægger op til den kommende kommuneplan, som skal være færdig i 2013.

Agenda 21 strategien viser, hvordan der skal arbejdes med miljøet, og kvalitetskontrakten beskriver udviklingen af kommunens service til borgerne.

Dokumentet er en udfoldelse af Vision for Albertslund og en politisk strategi med klare prioriteringer for byens udvikling i perioden 2012-2015.

Hovedlinjerne i ”Forstad på Forkant” er formuleret på en camp i maj 2011 af Kommunalbestyrelsen, repræsentanter fra erhvervslivet og byens borgere. Strategien skal ligeledes implementeres i tæt samarbejde, da vi kun på den måde skaber gode løsninger for fremtidens Albertslund. 


Albertslund Kommunes mærkesager

Albertslund Kommune har tre mærkesager "børn og unge", "kultur" og "miljø". Tilsammen er de med til at udgøre rammerne for det gode liv i Albertslund

Byen i udvikling

Albertslund Centrum. Hersted Industripark. Energirenovede boliger. En letbane. Tre nye daginstitutioner...

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt