Autoværksted

Erhverv, uddannelse & beskæftigelse

Virksomhedsbesøg

Beskæftigelsesplan

Kommunalbestyrelsen har i oktober vedtaget planen for næste års arbejde i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplan
Mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungestrategi
Arbejdet under ungestrategien tager udgangspunkt i målet om, at 85% gennemfører en ungdomsuddannelse.

Energirenoveret hus i Syd

Byen i udvikling

Udviklingen af Albertslund Centrum, en letbane, omdannelse af Hersted Industripark og energirenovering af store dele af boligerne; Albertslund er i udvikling...

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt