Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæ tigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Desuden medvirker rådet til at forbedre det lokale samarbejde mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter, de praktiserende læger og uddannelsessektoren.

Det lokale Beskæftigelsesråd er et rådgivende organ i forhold til kommunalbestyrelsen og kan ikke behandle enkeltsager.  

Det lokale Beskæftigelsesråd råder over egne midler, som uddeles engang om året. 

Det lokale Beskæftigelsesråd uddeler en virksomhedspris til en virksomhed, der markerer sig med initiativer, som fastholder eller ansætter mennesker, som har det svært på arbejdsmarkedet.

Har du spørgsmål kan du kontakte Jobcentret, tlf. 43 68 74 00, e-post jobcenter@albertslund.dk eller du kan rette henvendelse til sekretæren for udvalget, konsulent Lisa Overgaard, der træffes på mailadresse:  lisa.overgaard@albertslund.dk eller telefon 43 68 74 27

Udvalgets medlemmer

Steen Christiansen (A) - formand
Udpeget af Kommunalbestyrelsen

Mia Bendtsen - næstformand
Udpeget af LO

Bob Nørup
Udpeget af LO

Lona Skjørbæk
Udpeget af LO

Pia Larsen
Udpeget af DA

Lasse Almgren Jensen
Udpeget af DA

Lasse Ludvigsen
Udpeget af DA

Bjarke Juul (PTU)
Udpeget af DH

Eva Stampe Molbech
Udpeget af DH

Læge Henrik Gross Vedel
Udpeget af PLO

Nebi Deveci
Udpeget af Integrationsrådet

Villum Christensen
Udpeget af FTF  

Møder i 2014
Torsdag den 30. januar
Tirsdag den 24. april
Torsdag den 15. maj
Torsdag den 19. juni
Torsdag den 28. august
Torsdag den 13. november

Dagsorden og referater kan læses på kommunens dagsordenssystem

Virksomhedsbesøg

Beskæftigelsesplan

Kommunalbestyrelsen har i oktober vedtaget planen for næste års arbejde i beskæftigelsesindsatsen.

Værdier

Albertslundværdierne er kernen i vores personalepolitik. De er med til at skabe retning...

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt