Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Vestegnens Kraftvarmeselskab leverer fjernvarme til 12 kommuner i Vestegnen. 

Bestyrelsen består af 21 medlemmer, der fordeles mellem interessentkommunerne i overensstemmelse med kommunernes indbyrdes relative størelse af hæftelsen, jf. § 6.

Efter de ved interessentskabets stiftelse planlagte aftag af fjernvarme, sammensættes bestyrelsen på følgende måde:

Kommuner Hæftelsesfordeling i % Antal bestyrelsesmedlemmer
Albertslund 14,14 3
Brøndby 10,86 2
Glostrup 6,10 1
Greve 6,19 1
Hvidovre 14,10 3
Høje Taastrup 15,00 3
Ishøj 4,09 1
Roskilde 19,34 4
Rødovre 6,19 1
Solrød 2,48 1
Vallensbæk 1,52 1

Hver interessentkommunes bestyrelsesmedlem(mer) vælges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. Valget sker første gang efter interessentselskabets stiftelse og derefter i forbindelse med de konstituerende møder i interessentkommuners kommunalbestyrelser umiddelbart efter et kommunevalg.

For hvert bestyrelsesmedlem vælger kommunalbestyrelsen af og blandt kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer tillige en personlig stedfortræder, der ved ethvert fravær træder i vedkommende medlems sted.

Kommunalbestyrelsen har d. 15.12.09 udpeget  følgende til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab:

  • Finn Aaberg (A) med Michelle Baadsgaard (A) som stedfortræder
  • Steen Christiansen (A) med Dogan Polat (A) som stedfortræder
  • Annette Pedersen (F) med Leif Pedersen (F) som stedfortræder.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt