Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen er et fælleskommunalt brandvæsen, som har slukningspligten i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner.

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen består af 10 medlemmer. Hver af de deltagende kommuner vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. For hvert medlem vælges tillige en personlig suppleant. Suppleanten giver møde ved medlemmets forfald uanset varighed. Det medlem der har forfald, skal i givet fald sørge for  indkaldelse af suppleanten.

Bestyrelsens medlemmer og disses suppleanter udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsen har d. 15.12.09 udpeget følgende til bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen:

  • Jens Mikkelsen (A) med Finn Aaberg (A)som stedfortræder.
  • Brian Palmund (V) med Pia Brandt Halling (C) som stedfortræder.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt