Kongsholm Gymnasium og HF

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gymnasiets drift. Et af medlemmerne er udpeget af Albertslund Kommunalbestyrelse.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af gymnasiet og er overfor Undervisningsministeriet ansvarlig for gymnasiets drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.
 
Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Heraf skal kommunerne i Region Hovedstaden i fællesskab udpege et medlem. I praksis foretages udpegelsen af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, her Albertslund Kommune. 

Kommunalbestyrelsen har d. 15.12.09 udpeget Finn Stubtoft (A) til bestyrelsen for Kongsholm Gymnasium og HF.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt