Danmarkshistorien i Vestskoven

Danmark i Vestskoven er et projekt, der har til formål at formidle landskab og fortidsminder i området mellem landsbyerne Herstedvester, Risby, ledøje og Vridsløsemagle, således at Danmarkshistorien kan opleves på stedet.

Danmarkshistorien i Vestskoven - Vikingelandsbyen - er dannet i 1992 på initiativ af Miljøministeren og borgmestrene i Albertslund, Høje Taastrup og Ledøje-Smørum kommuner.

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er at drive og formidle et historisk landskab i Vestskoven i det område, hvor de 3 kommuners grænser mødes.

Danmarkshistorien i Vestskoven ledes af en bestyrelse sammensat således:

  • 2 medlemmer udpeget af Ledøje-Smørum kommunalbestyrelse - nu en del af Egedal kommune,
  • 2 medlemmer udpeget af Høje-Taastrup kommunalbestyrelse,
  • 2 medlemmer udpeget af Albertslund kommunalbestyrelse,
  • 2 medlemmer udpeget af Københavns Skovdistrikt og
  • 1 medlem udpeget af Museet på Kroppedal.

Kommunalbestyrelsen har d. 15.12.09 udpeget Jette Kammer Jensen (A) og Per Børsting-Andersen (B) til medlemmer af bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt