Albertslund Boligselskab

Albertslund Boligselskab er et alment selskab med 2.163 boliger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

  • Formand,
  • næstformand,
  • 7 selskabsbestyrelsesmedlemmer (samt 3 stedfortrædere) valgt af repræsentantskabet,
  • 1 medlem (og 1 stedfortræder) udpeget af Albertslund Kommune og
  • 1 medlem udpeget af medarbejderne.

Følgende kan ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:

  • Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
  • Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.
  • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har d. 15.12.09 udpeget Flemming Jørgensen (A) med Nils Jensen (A) som stedfortræder til bestyrelsen for Albertslund Boligselskab. 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt