Albertslund Kommune

 

Dagsordner og referater

Følg med i Kommunalbestyrelsens og udvalgenes arbejde

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune holder møde den anden tirsdag i hver måned.

Du kan læse hele referatet og holde dig opdateret om de beslutninger, der bliver truffet – det er en indgang til at følge med i dit lokale demokrati. 

Se dagsordener og/eller referater. - Fra Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de seks stående udvalg, § 17,4-udvalg, Beredskabskommissionen, Det Lokale Beskæftigelsesråd og Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere referater fra kommunalbestyrelsen og de øvrige udvalg kan rekvireres via Økonomi & Stab, relevante område eller afdeling.


Ophavsretten tilhører Albertslund Kommune.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.