Dagsordner og referater

Følg med i Kommunalbestyrelsens og udvalgenes arbejde

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune holder møde den anden tirsdag i hver måned.

Du kan læse hele referatet og holde dig opdateret om de beslutninger, der bliver truffet – det er en indgang til at følge med i dit lokale demokrati. 

Se dagsordener og/eller referater. - Fra Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de seks stående udvalg, § 17,4-udvalg, Beredskabskommissionen, Det Lokale Beskæftigelsesråd og Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere referater fra kommunalbestyrelsen og de øvrige udvalg kan rekvireres via Økonomi & Stab, relevante område eller afdeling.

Mærkesager

Albertslund Kommune har mærkesagerne børn og unge, kultur og miljø...

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt