Vores by

Demokrati - en selvfølgelighed i Albertslund
Vi skal gøre borgerne interesserede i at deltage i den  demokratiske styre- og livsform og herigennem skabe engageret og kompetent borgerdeltagelse. Borgerne skal have mulighed for at få indflydelse på politikernes beslutninger ved at videregive holdninger, viden og indsigt.

Innovation - en forudsætning i Albertslund
Vi ved, at et samarbejdsdrevet innovationsperspektiv bringer helt nye og overraskende løsninger på banen. Vi har brug for, at borgerne, politikere, embedsfolk, interesseorganisationer, frivillige foreninger og virksomheder m.fl. samler deres viden og ideer til at nytænke og udvikle.Borgerinddragelse

I Albertslund Kommune vil vi borgerinddragelse fordi vi tror på, at sammen kan vi meget mere.

Mærkesager

Albertslund Kommune har mærkesagerne børn og unge, kultur og miljø...

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt