Idrætspolitik og -strategi i høring

Idrætsrådet, folkeoplysningsudvalget og Kulturudvalget har godkendt udkast til Idrætspolitik og -strategi til høring. Den sendes i høring indtil 15. august.

30. maj
2012
Mountainbike
Albertslund Kommune skal have en strategi for idrætten. Vel at mærke den idræt, der foregår i fritiden.
 
Målet er at give alle borgere gode, solide oplevelser med idræt og bevægelse.
 
Idrætsstrategien planlægges forelagt kommunalbestyrelsen i oktober 2012 med udvalgsbehandling i september. Derfor er høringsperioden fra dags dato og til 15. august. Alle er meget velkomne til at sende et høringssvar til forening@albertslund.dk eller pr. post til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund.  
 
Strategien er sendt direkte til høring i alle kommunale enheder, alle kommunens idrætsforeninger, idrætsforbund, samt kommunens egne råd; Ældrerådet, Sundhedsrådet, Ungdomsrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Men alle borgere, idrætsintersserede eller på anden måde berørte er meget velkomne til at indgive høringssvar.  
Læs udkastet her: Idrætspolitik og -strategi

Vælg nyhedstype

Vælg periode

AIF Badminton

Folkeoplysningspolitik

"Foreninger tilbyder fællesskaber, som skaber bevægelse og bevæger mennesker"

Prøv cykelruteplanneren

- og find let den korteste rute, når du skal ud at cykle.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt