Albertslund Kommune ambassadør for “Nordic Built”

Mandag den 1. oktober tiltrådte Albertslund Kommune ”Nordic Built Chartret”, der handler om nordens rolle i bestræbelserne på mere og bedre bæredygtigt og energieffektivt byggeri. Ifølge borgmester Steen Christiansen er det helt naturligt at tiltræde charteret, da dokumentet er i tråd med Albertslund Kommunes eksisterende tilgang på området. - Det er energirenoveringsprojektet albertslundkonceptet et rigtig godt eksempel på.

Andre aktører der har tiltrådt chartret er bl.a. Cowi, Henning Larsen Architects, Skanska, Snøhetta, NCC, Velux og KAB.


1. okt.
2012
Energirenoveret hus i Albertslund
Læs Nordic Built Charter

Som Nordisk Energikommune 2011 er det helt naturligt, at Albertslund indgår som ambassadør for Nordic Built og tiltræder charteret, der skal sikre en mere bæredygtig verden og mere gennemtænkt byggeri. På den måde forpligter Albertslund sig til at fortsætte i det spor, som kommunen bl.a. har lagt sammen med de andre kommuner i Green Cities; at tage ansvar og opstille skarpe kriterier for at nybyggeri bliver bæredygtigt byggeri – og renoveringer bliver energirenoveringer. Charteret indeholder 10 principper, der skal bidrage til mere og bedre bæredygtigt og energieffektivt byggeri.

”Albertslund Kommune har i lang tid været firstmover på miljø- og klimaområdet. Og det vil vi blive ved med at være, fordi det er vigtigt at vi udvikler byen bæredygtigt – og bidrager til at skabe vækst og ikke mindst gode boliger med høj komfort. Vi har gennem en årrække høstet gode erfaringer, når det handler om at samarbejde om at nybygge og renovere energieffektivt. De erfaringer vil vi gerne dele ud af og bruge til at blive endnu mere energieffektive. Det kan charteret være med til; at vi forbliver skarpe, når det drejer sig om at bygge og renovere energieffektivt. Vi vil fortsat gå forrest, fordi vi vil være en bæredygtig kommune,” siger borgmester Steen Christiansen

Nordic Built Charter, der er lavet i Nordisk Ministerråd regi, skal fungere som værdigrundlag - som en platform for samarbejde i den nordiske byggebranche på tværs af grænser og kompetencer, og skal resultere i bedre og mere gennemtænkt byggeri samt øget konkurrenceevne, hvis det implementeres.

Steen Christiansen siger:

”En byggebranche, som har kompetence og viden om bæredygtighed, er forudsætningen for at stat, kommuner og private kan bygge og renovere bæredygtigt - til en god komfort og pris. Nordic Built Charter vil øge den viden på tværs af norden og dermed gøre alle led i ”bæredygtigheds-kæden” skarpere. Derfor er det et godt initiativ, som er helt i tråd med Albertslund Kommunes mål om at blive endnu mere grøn”

Albertslund Kommune lever allerede op til en række af de 10 principper, som charteret indeholder. Bla. Princippet om, at kommunerne skal være drivere i det private marked ved at efterspørge bæredygtige løsninger. Det gør Albertslund Kommune idag ved i partnerskab med bl.a. det private erhvervsliv at udvikle nye løsninger – eksempelvis i GATE 21.

Ifølge Steen Christiansen har kommuner, virksomheder og borgere i Norden et ansvar for at verden bliver endnu grønnere. Han siger:

”COP 15 viste, at nationalestaterne ikke kan indgå bindende aftaler om CO2-reduktion. Derfor har vi som kommuner, virksomheder og borgere en forpligtigelse til overalt at gøre, hvad vi kan for at reducere CO2-udledningen. Her har de nordiske lande en – pga. vores store viden og kompetencer - særlig forpligtelse til at gå forrest”

I forlængelse heraf nævner Steen Christiansen Albertslundkonceptet, som Albertslund blev udnævnt til Nordisk Energikommune for, som et rigtig godt eksempel. Konceptet er et samarbejdsprojekt om energirenoveringer med ni forskellige huse – bl.a. seks rækkehuse i hver sin energiklasse. Konceptet er, som også indgår i charteret, skalerbart – og kan bruges globalt.

Hvad er Nordisk Built?
Nordic Built er et innovationsprogram startet af de fem nordiske erhvervsministre og vedtaget i oktober 2011. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation.

Nordic Built gennemføres i tre moduler i perioden 2012-2014. Modulerne omfatter en række aktiviteter, som fortløbende udvikler projektet. Den første del har drejet sig om at definere fælles udfordringer og muligheder i den nordiske byggesektor, hvilket har resulteret i Nordic Built Charter, der er selve kernen i programmet.

Den 8. november bliver den anden del af Nordic Built lanceret: I Nordic Built Challenge vil innovatørerer fra byggebranchen og andre brancher blive indbudt til at deltage i en konkurrence om energirenovering af fem bygninger, en i hvert af de nordiske lande. Målet er at demonstrere Nordic Built Charter i praksis og fremme samarbejde gennem en stimulerende udfordring.

Det sidste modul er et fælles nordisk finansieringsprogram for innovationsprojekter, F&U projekter og demonstrationsprojekter indenfor bæredygtigt byggeri. Der vil være særlig fokus på den eksisterende byggemasse og på implementering af eksisterende løsninger på en økonomisk bæredygtigt måde.

Nordic Built Charter fungerer i den sammenhæng som værdigrundlag - som en platform for samarbejde i den nordiske byggebranche på tværs af grænser og kompetencer, og vil resultere i bedre og mere gennemtænkt byggeri samt øget konkurrenceevne hvis det implementeres.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt