Albertslund arbejder for ligestilling

Siden 2009 har Albertslund Kommune haft fokus på at forbedre ligestillingspolitikken, og det betyder, at kommunen nu ligger over landsgennemsnittet, for eksempel i arbejdet med ligestilling inden for serviceområderne. Udviklingen glæder chef i Center for Ledelse og Personale, Mette Seneca Kløve.

27. jul.
2012

Albertslund Kommune arbejder meget med ligestilling. Det viser en opgørelse fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke fra 2011 inden for ligestillingspolitik på serviceområderne, ligestillingspolitik på personaleområdet og kønsmainstreaming. Opgørelsen viser desuden, at Albertslund ligger over landsgennemsnittet inden for serviceområdet og kønsmainstreaming (kønsmainstreaming er at arbejde for at gøre køn og ligestilling til en naturlig del af den offentlige planlægning).

Den positive udvikling glæder centerchef i Center for Ledelse og Personale Mette Seneca Kløve: 

”Medarbejderne i Albertslund Kommune er mangfoldige i forhold til køn, alder og etnisk oprindelse. Jeg tror, at mangfoldigheden er med til at forbedre kommunens varetagelse af opgaver og ydelser til borgerne, og jeg er glad for, at mangfoldigheden nu også viser sig som et positivt aftryk på ligestillingen i Danmark”. 

Arbejder på at nå målsætninger
I 2009 var tallene dog anderledes nedslående. Opgørelsen fra ministeriet viste, at Albertslund arbejdede meget lidt med ligestilling inden for alle områder på nær ligestilling i personalepolitikken.  

I 2009 målte Albertslund for eksempel ikke fremskridt og resultater på ligestillingsområdet, men den procedure er ændret, så kommunen nu regelmæssigt evaluerer og følger op på kommunens ligestillingspolitiske målsætninger.

”Det har været vigtigt for os i Albertslund Kommune at få rettet op på de lunkne resultater i 2009. Derfor arbejder vi meget på at nå vores målsætninger, og vi arbejder ikke længere kun med ligestilling i traditionel forstand, men også i forbindelse med borgerne. For eksempel bliver både nybagte mødre og fædre screenet for efterfødselssreaktioner af kommunens sundhedspleje,” siger Mette Seneca Kløve. 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke laver en redegørelse af ligestillingen i Danmark hvert andet år.

Albertslund Kommunes ligestillingsredegørelse 2011 kan læses her.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt