Forlig om budget 2013

Socialdemokraterne og SF har indgået forlig om en budgetaftale for 2013. Budgetforliget fortsætter linien med at skabe en robust økonomi, som giver mulighed for investeringer i byens udvikling. Forliget omfatter bl.a. et ambitiøst fornyelseprogram "Albertslund - 2024".

4. jul.
2012

"Allerede nu har vi indgået en politisk budgetaftale for 2013 mellem Socialdemokratiet og SF. Dermed er fundamentet for det kommende års budget lagt. Et fundament, som fortsætter linien med at sikre en robust økonomi, hvor der skabes råderum til byens omdannelse, så kommunen aktivt kan møde fremtiden. Budgetaftalen indebærer, at der er områder, hvor vi skal afvikle og områder, hvor vi skal udvikle," udtaler borgmester Steen Christiansen.

Overskriften på forliget er således fornyelse af byen og en effektiv kommune. Der afsættes midler til et løft af hjemmeplejeområdet såvel som dagtilbuddene. Borgmester Steen Christiansen peger desuden på en konkret 10 årig plan for anlægsområdet "Albertslund - 2024", som vil løfte Albertslund, så der også i fremtiden er tale om en forstad på forkant - en attraktiv by for byens borgere og nye, unge familier.

Albertslund - 2024
Albertslund - 2024 er ideen om udvikling af en plan for renovering og nyanlæg i et 10-årigt perspektiv. Planen forelægges i overordnet form i efteråret 2012 til kommunalbestyrelsens drøftelse og omfatter forventede kommunale investeringer i bolig- og erhvervsområder. Det indebærer bl.a. udvikling og fornyelse af daginstitutioner, klubber og skoler. Der er fokus på byudviklingen i sammenhæng med Campus Albertslund og den fremtidige anvendelse af statsfængselsgrunden. Samling af de mindre idrætsaktiviteter på ét sted og udvikling af Birkelundgaard som kulturcenter indgår også sammen med renovering af den kommunale udebelysning og en række kommunale bygninger og offentlige byrum med et vedligeholdelsesefterslæb. Der integreres forslag om udviklingen af Albertslund som fremtidens solcelleby, herunder forslag om solcelleanlæg på kommunale bygninger, der er fysisk og økonomisk egnede hertil.

Steen Christiansen siger:

"Med den nye budgetaftale og det ambitiøse byprojekt "Albertslund - 2024" vil vi sikre en udvikling af byen, så vi er på forkant og fremmer en god by for borgere og erhvervsliv. Det kræver udvikling og det skaber vi rum til med den nye aftale. Med salget af centeret er vi startet, så vi frem mod 2024 sikrer et demografisk stabilt, progressivt og bæredygtigt Albertslund."

Læs budgetaftalen for 2013

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt