Skriv dit barn op til skolestart 2013

Du kan nu skrive dit barn op til børnehaveklassen med start i august 2013
8. okt.
2012
lektier

Alle forældre med børn, der ikke går i skole, og som fylder 6 eller 7 år i 2013, modtager i disse dage brev fra distriktsskolen med information om indskrivning i børnehaveklasse.

Elektronisk indskrivning
Indskrivning af børn til børnehaveklasse foregår på kommunens hjemmeside via selvbetjening.

Indskrivningen er åben fra tirsdag den 9. oktober til søndag den 11. november.

I skal gå ind på:https://tea.tabulex.net/Webindskrivning og logge ind med jeres NemID og følge anvisningerne.

I kan indskrive jeres barn hjemmefra eller fra en offentlig tilgængelig computer med netadgang (eks. biblioteket eller Borgerservice). Når skolerne holder åbent hus, kan I også få hjælp til at udfylde web-blanketten. Husk blot at medbringe jeres NemID. I kan dog kun få hjælp på jeres distriktsskole.

Har du brug for hjælp til din NemID eller har du endnu ikke en NemID kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Det fremgår af indskrivningsmaterialet, hvilken skole man hører til (distriktsskolen). Hvis man ønsker en anden skole end distriktsskolen, vælger man dette på web-blanketten. Hvis dit barn skal på privatskole eller andet vil vi også bede jer om at udfylde web-blanketten, så vi ved hvor dit barn skal starte i skole.  

Tidlig skolestart
Børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2013 kan optages i en børnehaveklasse. Børnene optages kun, hvis det skønnes, at de kan følge med resten af klassen op i 1. klasse året efter.

Forældre, der ønsker disse børn indskrevet, kan henvende sig til Skoleafdelingen. Der er dog erfaring for, at disse ”unge” børn kan få vanskeligheder senere i skoleforløbet. Derfor frarådes indskrivning af disse børn oftest.

SFO
Tilmelding til skolefritidsordning sker i forbindelse med indskrivning til skole på web-blanketten

Besked om optagelse
Børne- og Ungeforvaltningen sender brev til forældrene om optagelse i skole den 15. februar 2013.

Skolerne sender brev til forældre om tildelt klasse og SFO-afdeling den 21. marts 2013.

De første overflytninger fra børnehave til SFO sker fra den 1. maj 2013.

Yderligere oplysninger
Mere information på skolerne og i Børne- og Ungeforvaltningens skoleafdeling, tlf. 43 68 68 68.
Børne- og Ungeforvaltningen tager forbehold for ændringer i skoledistrikterne, også efter at indskrivningen er foretaget.

Du kan læse mere om skolestart her. 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt