Et sundere valg i skoler og institutioner

Den nye fælles mad- og måltidspolitik for institutioner, dagplejen, skoler, SFO’ er og klubber skal gøre det lettere at leve op til kostanbefalingerne og give børnene og de unge bedre mulighed for at spise sundt
25. jun.
2012
Børn og unge skal kunne opleve glæden ved at spise og leve sundt for senere i livet i højere grad at undgå livsstilssygdomme og fedme. Det skal ske ved at styrke barnet og den unges lyst, nysgerrighed og interesse for mad igennem indsigt, viden og deltagelse i et fællesskab omkring tilberedelse og indtagelse af et mad - eller mellemmåltid.

De enkelte skoler, klubber, SFO’er, institutioner og dagplejen skal lave lokale handleplaner for hvad de vil gøre omkring mad og måltider. Handleplanerne skal tages op i forældre – og skole-bestyrelser mindst hvert andet år og efterfølgende lægges på hjemmesiden. Det skal give for-ældrenes mulighed for at tage medansvar og engagement for deres barns sunde liv.

Det er op til den enkelte enhed at beslutte, hvordan ”måltidet” skal foregå, da der er stor forskel på livet i dagtilbud og SFO / klub / skole, så derfor vil samværet og tiden til indtagelse af ”målti-det” være forskellig fra sted til sted.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Fødevarestyrelsens kostkompas danner afsættet for den kost, der bliver serveret:
• spis frugt og grønt
• spis fisk flere gange om ugen
• spis kartofler/ris/pasta/fuldkornsbrød
• spar på sukker specielt slik, kage, søde drikke
• spar på fedt specielt fra mejeriprodukt og kød
• spis varieret og bevar normalvægten
• sluk tørsten i vand
• vær fysisk aktiv mindst en time om dagen 

Du kan læse hele mad- og måltidspolitikken her (pdf-fil) 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt