”Børneliv” - inspiration til forældreskabet og livet med småbørn

Familiehuset og Sundhedsplejen tilbyder et gratis inspirationskursus til forældre med børn mellem otte måneder og tre år
29. aug.
2012

Formålet med kurset "Børneliv" er, at forældre tilegner sig viden om og forståelse af deres egen forældrerolle og barnets handlinger.

Kurset henvender sig til forældre, som oplever usikkerhed eller ønsker inspiration til, hvordan "den gode hverdag" i familien kan gribes an.

Deltagerne mødes 4 gange af 2 timers varighed. De 4 kursusgange omhandler hver sit tema: Søvn, kost, opdragelse og sprog.

Kurset starter mandag 8. oktober og de næste kursusaftener vil være 29. oktober,12. november og 26. november - alle dage kl. 17.00-19.00.

Kurset er gratis.

Der serveres kaffe, te og sandwich.

Kurset foregår i Sundhedsplejen, Damgårdsvej 18.

Du skal tilmelde dig senest 28. september.

Hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål om kurset, skal du kontakte:
Psykolog Jan Birkel på tlf. 43 62 61 21 eller maile til Jan.birkel@albertslund.dk
eller sundhedsplejerske Helle Christensen på tlf. 43 68 66 74 eller maile til helle.christensen@albertslund.dk

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt