Fokus på børns medindflydelse og fællesskaber

Daginstitutionerne i Albertslund har det næste år særligt fokus på børneperspektivet, børns medindflydelse og børnefællesskaber
23. okt.
2012

At arbejde med børn ud fra et børneperspektiv betyder, at de voksne har ansvar for at forstå og sætte sig ind i de tanker, meninger og opfattelser som barnet har om sit eget liv. Dagtilbuddene skal således, ud fra et børneperspektiv, systematisk arbejde med børns medindflydelse i forhold til deres hverdagsliv i dagtilbuddet – hvad er et godt børnehaveliv f.eks. eller hvad er sjovt at lave i børnehaven?

Børns medindflydelse skal ydermere sættes i relation til børns liv i fællesskaber. Børnefællesskaber er en ressource i forhold til børns relationer, leg og læring. Derfor har børns forhold til de fællesskaber de indgår i betydning for børnenes trivsel og udvikling.

Temaerne blev kickstartet i september på et fyraftensmøde for ledere og pædagogisk personale, hvor Bent Madsen – professionsforsker og foredragsholder holdt et oplæg om bl.a. børns deltagelsesbetingelser i fællesskabet.

De tre temaer er en del af udviklingsstrategien, der viser de pædagogiske områder, som børnehuse, børnehaver, vuggestuen og dagplejen skal arbejde med frem til 2014. Du kan læse hele udviklingsstrategien her 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt