Tro- og loveerklæring

Kommunens Borgerservice udsender i øjeblikket den årlige tro- og loveerklæring til de borgere, der modtager ordinært og ekstra børnetilskud.

11. apr.
2012

Erklæringen bedes - som udgangspunkt - afgivet digitalt.

Det gælder stadig, at en af de grundlæggende betingelser for at få tilskud er, at man er "reelt enlig".

Hvis der er sket ændringer i ens forhold, som gør at man ikke længere er enlig, skal det skrives på erklæringen.

Husk at udfylde og sende erklæringen retur inden fristens udløb. En manglende erklæring kan i sidste ende medføre stop af udbetalingen af det ordinære og ekstra børnetilskud.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt