Nye regler for udstedelse af pas pr. 26. juni 2012

Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet. Ansøgning om pas skal indgives til Borgerservice.

21. jun.
2012

Justitsministeriet udstedte den 12. december 2011 en ny bekendtgørelse om pas, som bl.a. betød, at pas der udstedes efter den 1. januar 2012 skal indeholde fingeraftryk. De nye pas vil gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas.

Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om, at alle fra den 26. juni 2012 skal være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet.

Det betyder, at det ikke længere vil være muligt for børn under 15 år, der er optaget i deres forældres eller andre voksnes pas inden den 1. oktober 2004, at rejse uden eget pas.

Børn under 15 år, der er optaget i deres forældres eller andre voksnes pas, og som skal rejse efter den 26. juni 2012, skal således være i besiddelse af deres eget pas. Det gælder også, selvom udrejsen sker før den 26. juni 2012, hvis hjemrejsen først sker efter den 26. juni 2012. Den voksne, i hvis pas barnet er indskrevet, skal ikke have fornyet sit pas i samme forbindelse.

Det vil heller ikke efter den 26. juni 2012 være muligt at få udstedt såkaldte fællespas, hvor f.eks. elever og lærere kan rejse til udlandet på det samme pas.FAQ om nye regler

1. Hvad gør jeg?
Hvis dit barn er optaget i en af forældrenes pas eller i en anden voksens pas, og barnet står over for at rejse til udlandet, skal du ansøge Borgerservice om at få udstedt et pas til dit barn. Du kan læse nærmere om at ansøge om pas på hjemmesiden

2. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå at få udstedt et pas inden rejsen?
Hvis det ikke er muligt at udstede et pas til dit barn inden rejsen, kan Borgerservice udstede et midlertidigt pas.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der tillader indrejse med et midlertidigt pas. Nærmere information om, hvilke lande der ikke tillader indrejse med et midlertidigt pas, kan fås ved at rette henvendelse til det pågældende lands ambassade i Danmark.

3. Kan et barn rejse uden eget pas, hvis udrejse sker før den 26. juni 2012?
Børn under 15 år, der er optaget i deres forældres eller andre voksnes pas, og som skal rejse efter den 26. juni 2012, skal være i besiddelse af sit eget pas. Det gælder også, selvom udrejsen sker før den 26. juni 2012, hvis hjemrejsen først sker efter den 26. juni 2012.

4. Vil den voksnes pas fortsat være gyldigt?
Den voksne, i hvis pas barnet er indskrevet, skal ikke nødvendigvis have fornyet sit pas i denne forbindelse. Passets gyldighed afhænger af, hvornår passet er udstedt. Et pas er som udgangspunkt gyldigt i 10 år.5. Hvad koster det at få udstedt pas til et barn?
Gebyret for udstedelse af pas til personer under 18 år er 115 kr. Dertil kommer 25 kr. i gebyr for optagelse af fingeraftryk. Indtil videre skal børn under 12 år ikke afgive fingeraftryk.

Det er gratis at få udstedt et midlertidigt pas, hvis man samtidig ansøger om at få udstedt et almindeligt pas, som man betaler normalt gebyr for.

Åbningstider i Borgerservice 
Mandag - torsdag 10.00 - 14.00
Torsdag tillige 16.00 - 17.30
Fredag kl. 08.30 - 12.00

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt