Gennemsnitlige administrationsudgifter i Albertslund

Benchmarkanalyse indikerer, at Albertslund Kommune har gennemsnitlige administrationsudgifter…
24. jun.
2011
Albertslund Raadhus
Albertslund kommune har sammen med Glostrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune og Solrød Kommune deltaget i et pilotprojekt om en administrativ benchmarkanalyse, der er gennemført af KMDs konsulentservice.

Formålet med undersøgelsen er at få et større overblik over de personaleressourcer og udgifter, der er med til at løfte forskellige centralt placerede administrative opgaver. Samt en vurdering af ressourceforbruget i forhold til andre kommuner.

Samlet set viser analysen, at Albertslund Kommune ligger nummer tre ud af de fem kommuner ift. det samlede ressourceforbrug på administrationen. Således bruger Albertslund Kommune 4.868 kr. pr. borger til administration og klient-/borgerbetjening.

Albertslund Kommune bruger - som gennemsnittet i de 5 kommuner - 37 % af personaleressourcerne på myndighedsopgaver, der er borgerrelaterede, mens resten går til opgaver, som kan defineres som administration.

Analysen er delt ind i forskellige områder som sekretariatsbetjening, it, økonomi og regnskab, borgerservice, børn og unge, teknik og miljø.

Om analysen siger kommunaldirektør Bo Rasmussen:
"Jeg synes, det er interessant, at der nu for første gang foreligger et forsøg på at sammenligne administrationsudgifter på tværs af en række kommuner. I Albertslund har vi løbende stort fokus på kun at bruge administrative kræfter på det nødvendige. Noget af det, vi kan se, trækker væsentlige ressourcer, er den administration, der skal til for, at borgerne behandles kompetent og indenfor de rammer, lovgivningen sætter. Vi vil bruge sammenligningen dér, hvor det giver mening; dér, hvor vi afviger negativt fra andre kommuner, vil vi tage ved lære af de andre. På samme måde kan andre måske finde inspiration i Albertslund på en række områder".

Alle tal, som analysen bygger på, er fra 2010. Det vil sige, at fordelingen af ressourcer kan være noget anderledes i dag, end rapporten viser. Samtidig vil de samlede ressourcer i 2011 være lavere, da der i 2011 er sparet 10 % på konto 6 i Albertslund Kommune, som et led i budgetaftalen mellem S og SF for 2011 og 2012.

Effektivitet og kvalitet
Måling af produktivitet og kvalitet indgår ikke i undersøgelsen, men for at få en indikation af kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen indeholder analysen en selvevaluering af opgaveløsningen, der er foretaget af lederne i administrationen. Der er målt på ledernes selvvurdering af effektivitet, kvalitet og kompetencer.

Den administrative benchmark er som nævnt et pilotprojekt, hvor denne sammenligningsmetode er afprøvet for første gang. Da det er første gang, undersøgelsen er gennemført, er det vigtigt, at der analyseres nærmere på hvilke årsager, der ligger bag tallene, inden der konkluderes på dem. Således er eksempelvis forhold som produktionsforskelle og decentral/central organisering ikke inkluderet i analysen.

Læs benchmarkrapporten
Læs appendix til benchmarkrapporten 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt