Afbrænding af sankthansbål

Det er sankthansaften den 23. juni, hvor der brændes bål mange steder i kommunen. Inden sankthansbålet tændes er der dog nogle ting man skal være opmærksom på.

31. maj
2011
baal
  • Grundejeren skal have givet lov til at bruge arealet, hvor bålet placeres.
  • I tilfælde af at der er tale om et offentligt areal eller et offentligt tilgængeligt privat fælles vejareal, skal en skriftlig ansøgning fremsendes til Trafik og Natur i Miljø- og Teknikforvaltningen, og det vurderes her, om der kan gives tilladelse til anvendelsen. Ansøgning sendes til mail: mtf@albertslund.dk
  • Afstandskrav i forbindelse med afbrændingen er beskrevet i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, hvoraf fremgår at der f.eks. skal være 30 m til bygninger med hårdt tag, 60 m til brændbare markafgrøder og 200 m til bygninger med stråtag, særligt brandfarlige virksomheder/oplag samt nåletræsbevoksning og lyngarealer.
  • Ved ønske om at fravige disse afstande, skal kommunens brandmyndigheds tilladelse foreligge. Ansøgning sendes til mail: mtf@albertslund.dk
  • Albertslund Kommunes Regulativ for husholdsningsaffald skal overholdes. Heraf fremgår at Skt. Hans aften er det tilladt at afbrænde rent og tørt haveaffald. Afbrænding må kun finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne (§ 25.6).

Ved tvivl om ovenstående forhold i forbindelse med afbrændingen skal der rettes henvendelse til Miljø- og Teknikforvaltningen, Albertslund Kommune.

Kommunen kan i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder (f.eks. tørke eller stærk blæst) helt forbyde afbrændingen såfremt det skønnes at kunne medføre fare for brandspredning.

Kommunen (vagthavende indsatsleder) kan i konkrete tilfælde forbyde afbrændingen af et Sankt Hans bål, eller beordre bålet slukket, såfremt afbrændingen skønnes at være til fare eller til væsentlig gene for omgivelserne.

Læs Beredskabsstyrelsens afstandsregler og gode råd om bål

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt