Hyldagerskolen og Vridsløselille Skole nedlægges og en ny opstår

Efter endt høringsperiode godkendte et stort flertal i Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune onsdag den 19. januar indstillingen fra Børne- og Ungeforvaltningen om at Hyldagerskolen og Vridsløselille Skole nedlægges, og at der i sidstnævntes lokaler etableres en ny skole med tilhørende SFO pr. 1. august i år

21. jan.
2011
Vrids1

På et ekstrordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar besluttede et flertal af medlemmerne, at en ny skole skal se dagens lys i Vridsløselille Skoles lokaler med starten af næste skoleår, altså pr. 1. august 2011. Det betyder, at Hyldagerskolen og Vridsløselille Skole nedlægges efter indeværende skoleår.

Afsættet for at nedlægge to skoler og etablere en ny og større skole er, at prognoserne viser, at antallet af skoleelever i Albertslund Kommune vil falde med ca. 400 indenfor de næste ti år.

Børne- og Ungeforvaltningen vil nu sammen med den nye sammenlægningsledelse gå i gang med at lave en etableringsplan for de næste fire år med et anlægsbudget på 15 mio. kr. Planen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni.

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, udtaler i den forbindelse:
"Der er en masse muligheder i den nye skole, som vi skal sørge for bliver ført ud i livet, så både elever, forældre og lærere får en skole af høj kvalitet. For at give gode betingelser for, at det sker, tilfører vi den nye skole 15 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer over de næste fire år. Herudover afsættes ekstra midler til skolens drift på 13 mio. kr. over de næste fem år. Det kan i fælleskab med, at vi inddrager forældre, elever og medarbejdere danne et godt grundlag for, at vi lykkes med at få en skole, der kan noget specielt."

I processen frem mod den nye skole vil forældre, elever og medarbejdere således blive inddraget, så alle er med til at skabe rammerne for en ny og stærk skole, hvor børn og voksne trives. En skole med gode resultater – såvel faglige som sociale.

Den nye skoles gruppeordning vil i skoleåret 2011/2012 fortsætte i lokalerne på Vridsløselille Skole. Børne- og Ungeforvaltningen udarbejder et forslag om gruppeordningens fysiske placering i skolevæsenet med virkning fra skoleåret 2012/2013. Forslaget skal godkendes i Kommunalbestyrelsen juni 2011.

Af indstillingen fremgår det endvidere, at Hyldagerskolens bygninger i skoleåret 2011/2012 vil blive brugt til genhusning af den nye skoles overbygningsklasser, og at de samme bygninger senest den 31. december i 2012 tages ud af drift og helt nedrives i 2014.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt