Familiepladser i Lindegården

Der kommer fire nye pladser i institutionen, hvor forældrene i høj grad inddrages i barnets hverdag
26. jul.
2011
boern
Fra 1. august oprettes der fire familiepladser i Børnehuset Lindegården. Målgruppen for familiepladserne er børn og familier, som har brug for ekstra støtte til en positiv udvikling i hele familien.

Formålet med pladserne er, at lave en tidlig inkluderende indsats, der støtter børn og deres familiers trivsel, læring og udvikling. Det skal give barnet mulighed for at deltage aktivt i det sociale fællesskab, og støtte barnet og forældrene i at få en positiv selvopfattelse, selvværd og empati for andre. Arbejdet i familiepladserne tager udgangspunkt i de ressourcer, som barnet og familien allerede har.

Et væsentligt element i familiepladserne er det udvidede forældresamarbejde, hvor forældrene er en del af barnets dagligdag i institutionen.

Det er et centrale visitationsudvalg med lederen af PPR, en psykolog faglig konsulent i PPR, og repræsentanter for skole- og daginstitutionsområdet, der afgør, hvilke børn og familier, der kan bruge familiepladserne.

Børnehuset Lindegården består af de to tidligere institutioner Blokland og Lyngen.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt