Luft

I Danmark er der regler for virksomhedernes produktion og grænser for hvor meget de må forurene.
Skorstene ved varmeværk
Danske virksomheder skal altid bruge den bedst tilgængelige teknik, forkortet BAT, også for at begrænse luftforurening. Virksomheder forurener typisk luften gennem industriproduktion eller produktion af energi ved afbrænding af gas, kul eller lignende.

Luftvejledning, B-værdier, OML-beregning
I Miljøstyrelsens luftvejledning og B-værdivejledning kan du læse, at virksomhederne har pligt til at begrænse udledningen af forurenende stoffer og til at påvirke natur og miljø mindst muligt. Det er disse vejledninger, vi bruger til at formulere krav overfor virksomheder, der forurener luften. Du kan læse mere om luftforurening og regulering på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Du kan hente de to vejledninger her:

Luftvejledningen

B-værdivejledningen 

Du kan læse mere om OML-beregning her:

OML- modellen 

VOC
VOC er en forkortelse for den engelske betegnelse Volatile Organic Compounds – på dansk flygtige organiske forbindelser. Virksomheder og visse aktiviteter med væsentlige udslip af VOC reguleres efter en særlig bekendtgørelse, VOC-emissionsbekendtgørelsen fra 2002.

VOC-emissionsbekendtgørelsen indeholder EU-krav, der forpligter virksomheder eller de særlige aktiviteter til at begrænse luftforurening med flygtige organiske forbindelser.

Lugtgener
En række virksomhedstyper kan være generende for omgivelserne på grund af lugt. Det er især fødevare- og foderproducenter, affaldsbehandlingsanlæg og virksomheder, der anvender organiske opløsningsmidler, der bidrager til lugtgener for de omkringboende.

I Miljøstyrelsens lugtvejledning findes grænser for, hvor meget det må lugte fra virksomhederne. Kommunerne har mulighed for at fastsætte vilkår for lugtbegrænsning på virksomheder. Det er særligt relevant i områder, hvor erhverv ligger side om side med et boligområde.

Du finder lugtvejledningen her.

 

Varmeværkets skorstene

Carbon 20

I samarbejde med kommunens miljøfolk, energikonsulenter og forskere inviteres virksomheder til at arbejde med CO2 reduktioner. Målet er, at virksomhederne i Carbon 20 projektet hver især reducerer deres CO2 udledning med 20 procent inden 2015.

Grøn transport

Der er penge og CO2 at spare ved at køre grønt!

Læs mere her, hvordan?

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt