Erhvervsområderne

Albertslund har 3 store erhvervsområder; Hersted Industri Park, Røde Vejrmølle Industrikvarter og Værkstedskvarteret.
Albert1 jpg

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-2021 udarbejdet en karakteristik af områderne, deres miljøforhold og udviklingspotentialer.

Du kan læse karakteristik af erhvervsområderne og blive klogere på kommunens tre erhvervsområder. 

Der er samtidig lavet et notat om arbejdsmarkedet i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt