Hjemløse

Albertslund Kommune har en hjemløsestrategi, som i perioden 2009 - sept 2013 udvikler nye tiltag samt afprøver  metoder med det formål at afhjælpe hjemløshed.

Indgang til kommunen i forbindelse med Køreplan for god løsladelse:
I Albertslund Kommune er der i forbindelse med hjemløsestrategien oprettet en koordineringsgruppe, som håndterer alle praktiske henvendelser omkring Projekt God Løsladelse. Således skal man ved sådanne henvendelser sende en mail til socialforvaltningen@albertslund.dk Att. Koordineringsgruppen for Projekt God Løsladelse (Mia Bendix Tønnesen, Helen Beckgaard og Yemane Haghos).

Indgang til kommunen i forbindelse med indsendelse af Udredning og Plan:
For at sikre at de Udredning og Planer, som forsorgshjem og herberg udarbejder, ender det rette sted i Albertslund kommune, skal planerne sendes til socialforvaltningen@albertslund.dk att. Lone Wilken Boddum og Annette Ingemann.

Spørgsmål til det overordnede strategiarbejde kan stilles til
Projektleder Thomas Land Christiansen

Læs mere om den nationale indsats for hjemløse på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt