Hjemmehjælp

Al hjælp visiteres af faguddannet personale fra Albertslund Kommunes Visitation. Når du er blevet visiteret til hjemmehjælp, kan du frit vælge, om du vil  modtage hjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller fra en privat leverandør, som er godkendt af Albertslund Kommune.

Hjemmeplejen yder både hjælp til personlig pleje og omsorg, praktisk hjælp i hjemmet samt sygepleje. Hjælpen gives til de borgere, som er for svækkede til selv at klare sig i dagligdagen.

Mestring af eget liv

Behovet for hjælp vurderes på baggrund af den enekelte borgers træningspotentiale. Det vil sige, at Albertslund Kommune  søger, at bevare og udvikle borgerens ressourcer - både fysisk og psykisk. i Albertslund Kommune kalder vi det mestring af eget liv.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt