Kørekort

Hvis du vil have kørekort eller udvide dit nuværende kørekort med en anden kategori, skal du have undervisning hos en kørelærer, som er godkendt til den ønskede kategori.

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde nogle helbredskrav for at få kørekort eller for at udvide dit kørekort.

Bemærk, at fra 1. oktober 2006 skal du have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp for at få et kørekort. Dette gælder kun for personer, der skal have kørekort for første gang.

Du kan få kørekort til følgende kategorier:

Kategori A - motorcykel (lille eller stor motorcykel)

 • Kategori B - almindelig bil
 • Kategori C - lastbil
 • Kategori D - stor personbil
 • Kategori E - påhængskøretøj

 • Du kan også få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og traktor/motorredskab.

Fornyelse af kørekort
Skal du have fornyet dit kørekort, skal du kontakte Borger & Ydelsescentret eller henvende dig på et andet kommunalt borgerservicecenter, når dit kørekort er ved at udløbe.

Husk at du skal bestille tid først.

Ansøgning om fornyelse af kørekort bliver udfyldt, når du møder på rådhuset.

Når du har bestilt en tid til møde i Borger & Ydelsescentret skal du medbringe:

 • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge.
 • Et pas-foto (farve eller s/h) Billedet skal bl.a. være taget lige forfra, og andre detaljer skal være på plads, før politiet kan godkende et pasbillede til kørekortet. Se krav til foto på Politiets hjemmeside. Du kan også få taget dit billede i Borger & Ydelsescentret på rådhuset. Det koster 140 kr. for 4 billeder. 
 • Dit kørekort, hvis det er af kreditkorttypen eller et gyldigt pas. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.


Om lægeattesten
Oplysningerne fra din lægeattest kan indebære:

 • Krav om oplysninger fra en speciallæge
 • Krav om vejledende helbredsmæssig køretest
 • At dit kørekort bliver tidsbegrænset
 • At dit kørekort ikke længere kan fornyes  

Mistet kørekort
Hvis du har mistet dit kørekort, skal du kontakte Borger & Ydelsescentret telefonisk på tlf 43686868 eller henvende dig på et andet kommunalt borgerservicecenter.

Ansøgning til mistet kørekort bliver udfyldt, når du møder på rådhuset.

Husk at du skal bestille tid først.

Når du har bestilt en tid til møde i Borger & Ydelsescentret skal du medbringe:

 • Et pas-foto. Du kan også få taget dit billede i Borger & Ydelsescentret på rådhuset. Det koster 140 kr. for 4 billeder.
 • gyldigt billedlegitimation

Kontrollerende køreprøve
Hvis det er mere end 3 år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

Fra udenlandsk til dansk kørekort
Hvis du har fået bopæl i Danmark og har et kørekort udstedt i et land uden for EU, skal du inden 90 dage efter bopælsregistreringen ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at køre bil i Danmark.

Hvis du har fået bopæl i Danmark og har et kørekort udstedt i et land indenfor EU, skal du inden 2 år efter bopælsregistreringen ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, såfremt gyldigheden er længere end, hvad der er reglen i Danmark.

Du skal henvende dig på et kommunalt borgerservicecenter for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Du skal medbringe:

 • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge
 • Et pas-foto (farve eller s/h):
  Billedet skal bl.a. være taget lige forfra, og andre detaljer skal være på plads, før politiet kan godkende et pasbillede til kørekortet. Du kan også få taget dit billede i Borger & Ydelsescentret på rådhuset. Det koster 140 kr. for 4 billeder.
 • Dit kørekort
 • Gyldigt pas
 • Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger)
 • Du skal medbringe en oversættelse af dit kørekort, hvis dit kørekort ikke er udstedt med latinske bogstaver, eller hvis det ikke findes i en oversættelse til engelsk. Oversættelsen skal være udstedt af entranslatør eller en af Rigspolitiet godkendt oversætter.
 • Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

 • Kontrollerende køreprøve
  Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve).

Priser
Under satser finder du priserne for køreprøver, fornyelse og ombytning af kørekort samt priser på andre kørekort. Betal venligst med Dankort. Borger & Ydelsescentret modtager dog også kontanter.

Takster/priser:

Kørekort

 

Køreprøver 

 

  

Køreprøve (teori- og praktisk prøve) 

600 kr. 

Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 

600 kr. for hver af prøverne 

Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 

280 kr. 

Kontrollerende køreprøve 

890 kr. 

Afholdelse af kørelærerprøve 

340 kr. for hver kategori 

Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 

460 kr. 

 

Fornyelse og ombytning af kørekort 

 

 

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 

280 kr. 

Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år  

220 kr. 

Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er ikke er fyldt 70 år 155 kr.

Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse; 

280 kr. 

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 

280 kr. 

Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 

50 kr. 

Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 

0 kr. 

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 

120 kr. 

Fornyelse af kørekort med gyldighed på 15 år 120 kr. 

 

Andre kørekort

  

Midlertidigt erstatningskørekort 

170 kr. 

Udstedelse af duplikatkørekort 

280 kr. 

Udstedelse af internationalt kørekort 

25 kr. 

Udstedelse af turistkørekort 

0 kr. 

 

 

 

Ny borgerbetjening

Fra 1. september 2013 kan du ikke længere møde uanmeldt i Borger & Ydelsescentret på rådhuset. Du skal i stedet for ringe på 43686868, hvis du skal tale med en sagsbehandler i Borger & Ydelsescentret. Kan henvendelsen ikke klares pr telefon, har du mulighed for at bestille tid på samme telefonnummer.

Tidsbestilling

Fra 1. september skal du bestille tid, hvis du skal have nyt kørekort.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt