Uddannelsespålæg

I Albertslund er målet, at alle unge kan og skal gennemføre en uddannelse. Der arbejdes både med uddannelsespålæg og uddannelsesafklaring af unge uddannelsesegnede borgere i match 1 samt med unge, der vurderes uddannelsesegnede efter deltagelse i aktivt tilbud i match 2.

ungemennesker3

I Albertslund får alle unge uden uddannelse et uddannelsespålæg, såfremt de opfylder bestemmelserne for uddannelsespålæg, dvs. er under 25 år, ikke er forsørger og er i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Uddannelsespålægget gives ved den første kontaktforløbssamtale i jobcentret og indebærer, at de unge får en frist på 3 måneder (senest ved 2. kontaktforløbssamtale) til at komme med forslag til uddannelse.

Albertslund arbejder også målrettet med uddannelse for en række af de unge i match 2. Det kan være unge, der har de faglige kompetencer til at gennemføre en uddannelse, men som ikke umiddelbart er uddannelsesegnede på grund af personlige eller sociale årsager. I disse tilfælde stilles ikke krav om udarbejdelse af en uddannelsesplan indenfor 3 måneder, som det gør sig gældende for match 1, men her arbejdes i stedet med delmål undervejs.

Fire målgrupper i ungeindsatsen for unge mellem 18 og 30 år
Der tages udgangspunkt i, hvorvidt den unge har en uddannelse eller ej – og hvis ikke, hvor vidt den unge vurderes at være i stand til at tage en uddannelse eller ej. Samtidig fremrykkes den aktive indsats. En ordinær uddannelse er hovedmålet for indsatsen.

De fire målgrupper er:

Unge under 25 år uden uddannelse og uden forsørgerpligt, som ikke umiddelbart har forudsætninger for uddannelse

Unge under 25 år uden uddannelse og uden forsørgerpligt, som har forudsætninger for uddannelse

Unge under under 30 år uden uddannelse og med forsørgerpligt

Unge under 30 år med uddannelse

Slip de unge talenter løs

Jobcentret er med i Regionens Ungekampagne

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt