Sygedagpenge


Hvis du er længerevarende syg

Når du er sygemeldt og modtager sygedagpenge i længere tid, bliver du indkaldt til opfølgning af jobcenteret hver 4. uge eller 3. måned, afhængig af din helbredssituation. Du har pligt til at medvirke i opfølgningen. 

Hensigten med samtalen er at følge op på din sygemelding og støtte dig i fastholdelse af dit evt. arbejde. Senest ved 2. samtale skal der udarbejdes en plan for, hvornår du kan vende helt eller delvist tilbage på arbejdet.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt