Hjælp i særlige tilfælde

Du kan søge om hjælp i særlige tilfælde, hvis du ikke på nogen måde har mulighed for selv at afholde udgiften. Kommunen vurderer dit behov og afgør, om du kan få hjælp.
Du kan i særlige tilfælde søge om hjælp i kommunen til nødvendige udgifter, som du ikke kan betale på anden måde. Det er en betingelse, at du ikke har indtægter eller formue, der kan dække udgiften. Det er ikke en betingelse for at søge denne hjælp, at du modtager kontanthjælp.

Du skal først have undersøgt, om du kan få hjælpen andre steder, fx banklån, boligstøtte eller su-lån.

Kommunen vurderer på baggrund af din økonomi, om du kan få hjælp.

Du kan søge hjælp til:

  • Uforudsete enkeltudgifter
  • Sygebehandling og medicin
  • Flytning
  • Samvær med børn
  • Efterlevelseshjælp.

Hjælp til uforudsete enkeltudgifter

Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til uforudsete udgifter, som kan have betydning for, om du og din familie kan klare jer fremover. I enkelte tilfælde kan kommunen beslutte at hjælpe, selvom du har kunnet forudse udgiften.

Du kan søge om at få dækket uforudsete udgifter, som er opstået fx i forbindelse med brand, oversvømmelser eller tyveri, hvis udgifterne ikke bliver dækket på en anden måde, fx af din forsikring.

Du vil normalt ikke kunne få dækket forudsigelige faste udgifter som fx boligindskud, husleje eller elregning. Du kan heller ikke få dækket udgifter, som du kunne have sparet op til, fx anskaffelser til husholdningen eller udgifter til fødsel, dåb og konfirmation.

Hjælp til sygebehandling og medicin

Du kan søge om hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, fx medicin, kørsel og tandbehandling, hvis udgiften til behandlingen ikke kan dækkes af din og din ægtefælles indtægter og formue. Udgiften må heller ikke kunne dækkes af andet tilskud, fx anden social ydelse eller privat forsikring herunder sygeforsikringen danmark.

Det er en betingelse, at behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, hvilket som hovedregel vil være opfyldt, hvis behandlingen er lægeligt dokumenteret.

Hjælp til flytning

Flytningen skal forbedre din og din families boligsituation eller muligheden for arbejde.

Få oplysninger om andre muligheder for hjælp til ledige til flytteudgifter på grund af nyt job på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. eller på dit lokale jobcenter.

Særlig hjælp til samvær med børn

Du kan søge om hjælp til udgifter i forbindelse med samvær med dit barn. Det kan være udgifter til kost, transport og deltagelse i aktiviteter. Det er en betingelse, at barnet ikke bor hos dig.

Hvis barnet bor hos dig, kan du kun søge om hjælp til udgifter til transport i forbindelse med samvær, hvis du fx skal hente dit barn hos den anden forælder.

Du skal fremvise dokumentation for, at barnet er hos dig, fx ved underskrift fra den anden forælder.

Efterlevelseshjælp

Du kan søge om hjælp i forbindelse med din ægtefælles eller samlevers død. I skal have boet sammen i de seneste tre år inden dødsfaldet. Størrelsen af hjælpen afhænger af din indtægt, men kan ikke overstige 13.658 kroner (2013).

Du kan ikke få efterlevelseshjælp, hvis du modtager offentlig efterlevelsespension.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt