Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp i kommunen, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie. Før du ansøger kommunen om kontanthjælp, skal du møde op i dit lokale jobcenter.

Betingelser

 • Der skal være sket ændringer i dit liv, fx arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse, der gør, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie
 • Du skal aktivt søge arbejde og tage imod tilbud om arbejde og uddannelse (rådighedskravet)
 • Du og din ægtefælle må ikke have formue over en vis størrelse. 

Du skal ansøge i kommunen

Inden du søger om kontanthjælp i kommunen, skal du henvende dig personligt i dit lokale jobcenter og melde dig ledig. Jobcenter Albertslund ligger Bytorvet 25.

Anden hjælp

Hvis du har høje boligudgifter eller mange børn at forsørge, kan du være berettiget til særlig støtte som supplement til kontanthjælpen. 

Du kan være berettiget til engangshjælp, hvis du ikke kan klare dig, indtil du får udbetalt kontanthjælp første gang.

Uddannelsessøgende

Er du uddannelsessøgende, har du som udgangspunkt ikke ret til kontanthjælp. Du kan fx ikke få kontanthjælp, hvis du har afsluttet din studentereksamen i juni og har søgt optagelse på universitetet. Kommunen kan dog i særlige tilfælde bevilge hjælp, hvis kommunen vurderer, at der er så lang tid til uddannelsens begyndelse, at der er tale om et afbrudt uddannelsesforløb.

Satser for kontanthjælp (2014)

Du kan højst modtage:

 • 14.203 kroner pr. måned, hvis du er fyldt 30 år og forsørger børn
 • 10.689 kroner pr. måned, hvis du er fyldt 30 år og ikke har børn
 • 6.889 kroner pr. måned, hvis du er under 25 år og ikke bor hjemme hos dine forældre
 • 3.324 kroner pr. måned, hvis du er under 25 år og bor hjemme hos dine forældre.
 • 6.889 kroner pr. måned, hvis du er mellem 25-29 år og ikke bor hjemme hos dine forældre
 • 3.324 kroner pr. måned, hvis du er mellem 25-29 år og bor hjemme hos dine forældre
 • 13.575 kroner pr. måned, hvis du er enlig forsørger og under 30 år

Særligt hvis du er gift/bor sammen med anden person som modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp:

 • 9.498 kroner pr. måned, hvis du er forsørger under 30 år
 • 6.889 kroner pr. måned, hvis du er forsørger under 30 år

 

Din kontanthjælp bliver udbetalt månedligt bagud, og du skal betale skat af den. Når du har fået kontanthjælp i seks sammenhængende måneder, skal du betale ATP af kontanthjælpen.

Kontanthjælpen er til disposition den sidste hverdag i måneden på din NemKonto.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt