Forårssol

Fleksydelsesordning

Nyheder

Tilskud til pensionistforeninger og -klubber 2014

Det er nu muligt at søge tilskud til pensionistforeninger og klubber for 2014...

Når du bliver visiteret til et fleksjob, bliver du automatisk tilmeldt ordningen.
Har du været udmeldt af ordningen, og ønsker at blive tilmeldt igen, skal du give kommunen skriftlig besked.

Du skal være tilmeldt fleksydelsesordningen for at få fleksydelse.

Automatisk tilmelding

Kommunen tilmelder dig automatisk ordningen, når du bliver visiteret til et fleksjob.

Den automatiske tilmelding betyder ikke, at du nødvendigvis opfylder alle betingelserne for ret til fleksydelse. Når kommunen tilmelder dig ordningen, får du nærmere oplysninger om:

  • Vilkårene for fortsat medlemskab af fleksydelsesordningen
  • Betingelserne for at få ret til fleksydelse
  • Opkrævning af fleksydelsesbidrag
  • Muligheden for at udmelde dig
  • Din oplysningspligt.

Kommunen anmoder dig om supplerende oplysninger vedrørende anciennitet i efterlønsordningen og medlemskab af a-kasse. Oplysningerne skal være attesteret af a-kassen. Træffer kommunen afgørelse om, at du ikke kan opnå ret til fleksydelse, udmelder kommunen dig af fleksydelsesordningen fra tilmeldelsestidspunktet.

Tilmeldingen har virkning fra den første i måneden efter visitationen til fleksjob.

Du skal give kommunen skriftlig besked, hvis du ikke ønsker at være med i ordningen.

Frivillig tilmelding

Det er ikke altid, at der sker en automatisk tilmelding til fleksydelsesordningen. Det gælder fx, hvis du:

  • Har meldt dig ud af ordningen og senere ønsker at tilmelde dig ordningen igen
  • Allerede var visiteret til fleksjob, da fleksydelsesordningen trådte i kraft den 1. juli 2001.

Du skal i disse tilfælde selv tilmelde dig ordningen med en skriftlig henvendelse til kommunen.

Tilmeldingen får virkning fra den første i måneden efter den dato, kommunen har modtaget din skriftlige tilmelding. Det er en betingelse, at du fortsat er visiteret til et fleksjob.

Værd at vide

Når du er godkendt til et fleksjob, mister du retten til dagpenge og efterløn fra a-kassen, men kan i stedet være berettiget til ledighedsydelse og fleksydelse. Kommunen administrerer og udbetaler ledighedsydelse og fleksydelse.

Du kan læse mere om fleksydelsesordningen i menuen til venstre, men er også velkommen til at kontakte kommunen på tlf. nr. 4368 6491.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt