Jobcenterbesøg på virksomhed

Job, uddannelse og forsørgelse

Virksomhedsbesøg

Beskæftigelsesplan

Kommunalbestyrelsen har i oktober vedtaget planen for næste års arbejde i beskæftigelsesindsatsen.

Nyheder

Tilskud til pensionistforeninger og -klubber 2014

Det er nu muligt at søge tilskud til pensionistforeninger og klubber for 2014...
Når du er ledig er Jobcentrets vigtigste opgave at hjælpe dig nærmere arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Jobcenter Albertslund tilbyder forskellige former for assistance til din jobsøgning. Vi giver dig råd og vejledning om selve jobsøgnings- og rekrutteringsprocessen.
 
Åben Rådgivning
Du kan få åben rådgivning i Jobhuset på Roholmsvej.

Adgang til borgerpc’er
Jobcenter Albertslund stiller computere til rådighed for søgning på Jobnet og for bekræft jobsøgning. Det er også muligt at printe sine ansøgninger ud på en printer med borgeradgang.

Der er borgerpc’er i venteområdet på 1.sal og i kælderen.

Mit Jobkompas

Mit jobkompas - et værktøj til dig, der søger ufaglært job.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt