Trafiksikkerhedsplan

Cykelfelt
Albertslund Kommune har en trafiksikkerhedsplan med målsætninger på trafiksikkerhed og tryghed.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder desuden en kortlægning af de steder, hvor der er brug for forbedringer samt en overordnet prioritering af trafiksikkerhedsindsatsen.

Læs trafiksikkerhedsplanen.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt