Naturkort

Har du set eller fundet noget spændende i Albertslund? I skoven, i naturområderne eller hjemme i haven, og vil du dele det med andre - eller se, hvad andre har fundet? Så prøv Albertslunds naturkort!

Her kan alle være med i fortællingen om naturen i Albertslund!

Som en af de første kommuner har Albertslund siden efteråret 2009 gjort det muligt for alle, som har set eller fundet noget spændende eller bare noget almindeligt, at dele det med andre - og samle oplysningerne ét sted.

Naturkortet er en mulighed for at se, hvad der allerede er fundet af dyr, planter, svampe osv. i Albertslund, og bidrage med sine egne fund.

På den måde opbygges stille og roligt en stor og værdifuld viden om, hvad naturen rummer. Med tiden kan den viden bruges til at sige noget om, hvordan naturen har det - om der er arter, som ikke er set før, eller arter som måske er forsvundet. 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt