Albertslundkonceptet

I samarbejde med vidensinstitutioner og private virksomheder har Albertslund Kommune udviklet Albertslundkonceptet. Det er et energirenoveringsprojekt, som kombinerer energi- og omkostningseffektiv teknologi, forbedret indeklima og rationelle byggemetoder. Albertslund Kommune er blevet kåret som Nordisk Energikommune 2011 for projektet.

Mange boliger i Albertslund er renoveringsmodne. Samtidig ligger det største potentiale for at nedbringe klimabelastningen fra bygninger i den eksisterende bygningsmasse.  Med Albertslundkonceptet energirenoveres og opdateres en række tidstypiske boliger i Albertslund opført i perioden 1960 – 1980 til lavenergiboliger. Alle boligerne i projektet er opført som industrialiseret montagebyggeri, og derfor udvikler projektet præfabrikerede løsninger til energirenovering. Projektet støttes af EU-midler.

Film om Albertslundkonceptet


Watch english version of film about Albertslundkonceptet

Mere end energirenovering
Det centrale i Albertslundkonceptet er at udvikle metoder og konkrete tekniske løsninger, der gør energirenovering billigere og derved rentabel at gennemføre. Men også at få løsningerne til at indgå i en helhedsorienteret renovering af boligerne, der på mange måder har behov for fornyelse f.eks. i form af mere tilført dagslys og et bedre indeklima.

En stor del af opgaven har været at finde løsninger, som beboerne kan bakke op om, og som sikrer, at boligerne bliver tidssvarende. Det handler om gennemlyste boliger, glaskarnapper, indretning af bad og køkken, hegn og gårdhaver. Forhold som ikke har meget med energi og CO2 reduktion at gøre, men som har afgørende betydning for at opnå gode og moderne boliger.

Albertslund vil være en attraktiv boligby. Samtidig vil vi bidrage aktivt til løsningen af den globale klimaudfordring, vi står i. Albertslund er en af seks danske Energibyer, der skal vise vejen for øvrige byer, og Albertslundkonceptet spiller en afgørende rolle ved at finde og ikke mindst anvende effektive energiløsninger i byens udvikling.

Pilotprojekter i Albertslund-boliger

Albertslundkonceptet gennemfører i perioden 2008 – 2012 pilotprojekter på i alt ni boliger beliggende forskellige steder i Albertslund. Syv af dem er almennyttige lejeboliger i et boligselskab, og to af dem er private boliger. Erfaringerne fra de ni prøveboligher skal bruges til den videre renovering af byens boliger

Delprojekt Hyldespjældet, der omfatter en CO2 neutral bolig, og delprojekt Fiskens Kvarter, der omfatter seks rækkehuse i forskellige energiklasser, er afsluttede.

Se et af de energirenoverede huse

Det tredje delprojekt omfatter to private boliger - et almindeligt parcelhus på Flintager og et rækkehus i Degnehusene. Begge projekter er afsluttede. Man kan læse mere om det energirenoverede hus på den Facebook-side om renoveringen som ejerne af huset har oprettet. Det er også muligt at blive inviteret til åbent hus i parcelhuset ved at sende en e-mail til ejerne af huset på adressen soren@gang.dk

Albertslundkonceptet prisvinder
Albertslund Kommune blev i 2011 udvnævnt af Nordisk Ministerråd til Nordisk Energikommune 2011 for Albertslundkonceptet. Juryen begrundede bl.a. sit valg med, at projektet behandler et af de store globale spørgsmål, nemlig energibesparelser i en eksisterende boligmasse.

- Albertslund vandt, fordi kommunen har taget fat i noget så vigtigt som en energirigtig renovering af den eksisterende boligmasse fra slutningen af 1950'erne til energikrisen meldte sig i 1970'erne, udtalte formand for den danske jury og tidligere Frederiksbergborgmester Mads Lebech.

- Det er vanskeligt at lovgive og tvinge folk til at gøre deres ældre boliger mere energieffektive. Derfor skal der incitamenter og nye økonomiske løsninger til. Det har været en udfordring, som er løst ved, at offentlige, private og forskningsinstanser er gået sammen, sagde Mads Lebech.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt