Rottebekæmpelse

Anmeldelse af rotter og grundejernes forpligtelser.
Rotte ved fortovskant
Foto © Biopix: JC Schou

Anmeld rotter
Hvis du ser en rotte, skal det hurtigst muligt anmeldes til kommunen. Du kan på linket herunder anmelde rotter direkte i vores rottesystem, RotteWeb. Når du indtaster din anmeldelse ryger den direkte afsted til vores rottebekæmper.  

Anmeld rotter i RotteWeb

Når vi modtager en anmeldelse kommer vores rottebekæmper ud og ser på sagen. Vurderer han, at der er tale om rotter, iværksættes den form for bekæmpelse der vil være mest effektiv til det pågældende problem.

Vi modtager mange anmeldelser og kan være nød til at prioritere i dem. F.eks. vil en rotte indendørs altid blive behandlet før en i et cykelskur. Ved rotter indendørs bestræber vi os altid på at rykke ud indenfor 24 timer og selvfølgelig helst samme dag. Ved rotter udendørs er målet er påbegynde sagen indenfor 3 dage.


Tegn på rotter
Rotter efterlader sig tegn. Hvis du ser eller hører tegn på rotter, så anmeld det straks til os.  

 • Lugt
  Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald. 
 • Ekskrementer
  Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.
 • Huller
  Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.
 • Lyde
  Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.


Grundejerens forpligtelser
For at gøre bekæmpelsen af rotter så effektiv som mulig skal den enkelte grundejer yde sit bidrag til bekæmpelsen.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven har grundejerne pligt til:

 • at sikre og renholde deres ejendom således, at rotternes livsbetingelser på ejendommen indskrænkes mest muligt.
 • inden for den fastsatte tidsfrist at efterkomme de påbud om vedligeholdelse og renholdelse, som kommunalbestyrelsen giver.

Hvis du ønsker at kontakte os angående rotter kan du sende en mail til Miljø og Teknik.

Hvordan gik din rottesag?

- fortæl os hvordan du synes din rottesag forløb og hjælp os til at blive endnu bedre.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt