Albertslund Kommune

 

Hvornår skal din olietank sløjfes?

Hold øje med, hvornår din tank skal sløjfes
Paragraf
Hvornår skal din olietank sløjfes?
Din olietank skal sløjfes, hvis den tages varigt ud af brug. Det kan f.eks. være fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas i din bolig.
 
Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (fx en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte) kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.

Type og alder
Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om sløjfningsterminer for de forskellige typer af tanke. Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken, på påfyldningsstudsen eller på den tankattest, der fulgte med tanken. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af oliefyrsteknikeren.

Er du i tvivl om hvornår din tank skal sløjfes eller om dit tankanlæg i øvrigt opfylder reglerne, anbefaler vi, at du får foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg fra skorstensfejer eller oliefyrstekniker.

Sløjfningstermin
Tidsfrister for sløjfning af tanke, der er mindre end 6000 liter kan ses her. For tanke på 6000 liter eller derover gælder andre sløjfningsregler. Kontakt kommunen for at høre mere.

Anmeldelse
Miljø og Teknik skal have besked når du har sløjfet en olietank, eller hvis du skal etablerer en ny olietank.
Benyt skemaerne afmelding af gamle olietanke (sløjfningsskema) og til anmeldelse af nye olietanke (skema til etablering af tank).

Ophavsretten tilhører Albertslund Kommune.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.