Sådan sløjfes tanken

Olietanke, der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes
Måge
Tømning af olietanken
For at få olietanken tømt anbefaler Miljø og Teknik, at du kontakter et slamsugerfirma, som må hente olieaffald. Firmaet tømmer og spuler tanken for olie og slam, som herefter bliver kørt til miljøgodkendt modtageanlæg.

Sløjfning
Vi vil anbefale, at du lader en autoriseret VVS-installatør udføre sløjfningen.

Når arbejdet er afsluttet skal du sørge for, at vi får skriftlig dokumentation for, hvordan tanken er blevet sløjfet. Dokumentationen skal underskrives af grundejeren/brugeren/den der udfører sløjfningen. Benyt skemaet ”Sløjfning af tank”.

Det er ejeren af tanken der er ansvarlig for at olietanken sløjfes korrekt i overensstemmelse med gældende regler og at kommunen får besked om de foranstaltninger der er truffet.

Sløjfningen skal ske på en af følgende måder:

Afblænding
• Olietanken tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
• Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken plomberes, så påfyldning ikke er mulig.
• Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
• Hvis der ved nedgravede tanke er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel ovenpå tanken), så anbefaler vi, at tanken sandfyldes eller graves op. Plasttanke bør altid sandfyldes for at forhindre, at de stiger op til overfladen.

Opgravning
• Olietanken tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
• Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
• Tanken graves op.

Vi anbefaler, at villaolietanke, som tages ud af brug og som er omfattet af den lovpligtige forsikringsordning for villaolietanke, graves op. Skulle det ved opgravningen vise sig, at der er en forurening så vil forsikringsordningen som udgangspunkt dække oprensningen.

Finder du en forurening, skal arbejdet straks stoppes og forureningen anmeldes til Miljø- og Teknik.

Meddelelse til kommunen om sløjfning
Husk, at du skal give kommunen besked om, at du har sløjfet en tank. Dette gør du ved at sende et udfyldt sløjfningsskema til Miljø og Teknik med oplysninger om, hvordan sløjfningen er sket.

Træer i Vestskoven

Tjek din olietank

Har du tjek på olietanken?

Sløjfningsterminer

Hvornår skal din olietank sløjfes?

Er der olietanke på din ejendom?

På OIS kan du se oplysninger om olietanke på din ejendom.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt