Radon

Radon (radon-222) er en naturligt forekommende radioaktiv luftart som er farveløs og ikke kan lugtes. Ved henfald eller omdannelse udsender radon meget kortrækkende alfastråling, som kan beskadige levende celler ved tilstrækkelig tæt kontakt.

 

Radon selv er en ædelgas og indgår derfor ikke i kemiske forbindelser, men kan i stedet frigøres til luften fra det materiale, hvori radon dannes. Radon har en halveringstid på 3,82 dage og omdannes til nye kortlivede radioaktive stoffer - radondøtre (polonium-218, bly-214, bismuth-214 og polonium-214). Radondøtrene er kemisk aktive og bindes let til partikler i luften og til overflader, f.eks. til lungevævet ved indånding.

 

Radon i indåndingsluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Ifølge Verdenssundheds-organisationen (WHO) er radon den næst-vigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning).

 

Det er anslået, at radon i boliger er årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år. I de fleste af disse tilfælde er de ramte rygere.

 

Risikoen ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for personer, som aldrig har røget, men risikoen er også betydelig for ikke-rygere.

 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller på Radonguiden.dk

 

 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt