Sundhedstilbud til børn, gravide og familier

I Albertslund er der fokus på at skabe gode sundhedsvaner hos børn og unge så tidligt som muligt f.eks. omkring motion og idræt, og sikre, at alle børn og unge støttes bedst muligt i at skabe sig et sundt liv.

Kommunen har tilbud om gratis børnetandpleje til børn og unge, ligesom Sundhedeplejen har en lang række tilbud til gravide, børn og familier.

Børnetandpleje
Alle 0-17 årige i Albertslund Kommune tilbydes gratis forebyggende og behandlende tandpleje. I kan frit vælge mellem kommunens 4 klinikker og de ansatte tandlæger. Læs mere om børnetandplejen her.

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen er et gratis kommunalt tilbud om besøg, undersøgelse og rådgivning til gravide, børn i alderen 0 – 16 år og deres forældre, der er bosat i Albertslund kommune. Sundhedsplejen har både tilbud til alle gravide, børn og familier i Albertslund og tilbud, der kræver en visitation, inden I kan deltage. Læs mere om Sundhedsplejen her.

Børn i bevægelse

Børnene i Albertslund skal bevæge sig mindst 1 time om dagen, mens de er i skole, daginstitution, SFO og klub, fordi det er sundt og de lærer og trives bedre.

Åben Familie- og Ungerådgivning

Et tilbud om professionel og gratis hjælp og rådgivning til forældre, børn og unge

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt