Skolestart - når dit barn skal begynde i børnehaveklassen

 

Skolen begynder med børnehaveklassen, som er en del af indskolingen (0.-3. klasse). Børn skal gå i børnehaveklasse. Normalt begynder børn i børnehaveklasse det år, hvor de fylder seks år. Distriktsskolerne kontakter de forældre, der har børn, der skal begynde i skolen det efterfølgende år i oktober måned året før, at barnet skal begynde i skole

I indskolingen arbejder pædagoger og lærere sammen om at give børnene oplevelser, erfaringer og faglig viden. Der er et tæt samarbejde på tværs af klasserne for at udnytte fællesskabets muligheder.

I børnehaveklassen lægges grundlaget for det videre skoleforløb, og børnene modtager undervisning og lærer skolens hverdag at kende.

I børnehaveklassen møder børnene forskellige voksne. Først og fremmest børnehaveklasselederen og andre voksne, som udgør den trygge base i børnenes skoleliv i det første år i skolen.

I perioder samarbejder børnehavehaveklassen med resten af indskolingen. Det vil sige med elever og lærere fra 1., 2. og 3. klasse.

Mødetid
Børnehaveklassernes mødetid er ca. kl. 8 til kl. 12 på alle skoledage (se skolernes hjemmesider for faktiske tider). Mødetiden omfatter undervisning og pauser under tilsyn.

Tosprogede børn kan have dansk som andetsprog i 5. lektion.

I umiddelbar forlængelse af undervisningstiden tilbydes eleverne at gå i SFO.
Du kan læse mere om SFO her.

Skolens og forældrenes rådgivere
Til alle skoler er knyttet læge, sundhedsplejerske, tandlæge, tale-/hørepædagog, psykolog, læsevejleder og kontaktlærer for tosprogede. De hjælper lærere, forældre og elever, når der er behov for det.
Det er altid en god ide at henvende sig til skolen, hvis I som forældre ønsker hjælp til jeres barn.

Pjece om skolestart
Albertslund Kommune sender en pjece om skolestart til forældre, der har børn, der skal starte i skole.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt