Udviklingsstrategi 2010-14

Børns medindflydelse, børnefællesskaber og forældresamarbejdet. Det er nogle af de områder, som udviklingsstrategien peger på, at børnehuse, børnehaver, vuggestuen og dagplejen skal arbejde med frem til 2014. Strategien viser de pædagogiske områder, som Albertslund især prioriterer højt frem til 2014 
Udviklingsstrategien skal være med til at sikre, at børn i Albertslund Kommune oplever et trygt og sammenhængende børneliv, der styrker børnenes trivsel, udvikling, læring, dannelse og sundhed.  Der er i alt 11 temaer, som institutionerne skal arbejde med i Albertslund til og med 2014.

Udgangspunktet for strategien er den daglige pædagogik i institutionen og forholdet imellem pædagogen og barnet. Det er vigtigt for børns identitetsskabelse, selvværd, trivsel, læring, og udvikling, at de indgår irelationer og er en betydningsfuld del af fællesskabet. Derfor sætter et af delprojekterne i Udviklingsstrategien netop fokus på, hvordan daginstitutionerne og dagplejen skal arbejde med den pædagogiske praksis og relationer. Strategien peger på, at dette arbejde skal foregå inden for en række overordnede temaer, henholdsvis børneperspektivet, børns medindflydelse, børnefællesskaber, børns legerum, inklusion, sprogindsatsen, overgange i børns liv, sundhed samt børn og IT.

I venstremenuen har vi udvalgt nogle temaer fra udviklingsstrategien, som du kan læse mere om.

Du kan også læse hele udviklingsstrategien for dagtilbud 2010-14 (PDF fil) her 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt